Profil Firmy   ::   Kontakt
Możliwości Adaptacji

Możliwości adaptacji mają duże znaczenie w systemach zarządzania magazynem i platformach logistycznych. Są też niezbędne dla dostawców usług logistycznych i detalistów w związku z naturą ich działalności. Platforma LVS obejmuje zaawansowane narzędzia adaptacyjne (Adaptability Partner Workbench - APW), które umożliwiają realizację niemal wszystkich potrzeb logistycznych współczesnych przedsiębiorstw.

APW to wydajne środowisko, dzięki któremu wykwalifikowani konsultanci ds. logistyki są w stanie dostosować platformę Logistics Vision Suite dokładnie do swoich wymagań. W jego skład wchodzą następujące narzędzia:

Visual Logistics Scenario Builder

To zaawansowane narzędzie obejmujące:

  • specjalny edytor, za pomocą którego konsultanci mogą w prosty sposób definiować reguły rotacji zapasów o wyższym poziomie złożoności niż standardowe reguły FIFO / FEFO / LIFO itp. dostępne w systemie głównym;
  • graficzny interfejs planowania przepływu, dzięki któremu można łatwo łączyć zdefiniowane wcześniej zaawansowane reguły biznesowe, a także definiować nowe reguły i w ten sposób tworzyć bardziej złożone scenariusze kompletowania zamówień i uzupełniania zapasów.

Aby zaspokoić niestandardowe potrzeby wszystkich centrów dystrybucyjnych, dla każdego z nich można jednocześnie aktywować nieograniczoną liczbę reguł i scenariuszy.

Logistics Link Manager

Efektywność systemów informatycznych dla logistyki zależy bezpośrednio od zdolności do łatwej integracji z istniejącymi systemami takimi jak ERP & MRP. Aby to umożliwić Mantis rozwinął specjalny podsystem Logistics Link Manager oparty na najnowszych technologiach, który pozwala na szybką konfigurację wstępną interfejsu z istniejącym systemem, a także łatwe utrzymanie interfejsu w przyszłości.

Moduł LLM obsługuje popularne standardy, takie jak CSV, ASCII, XML oraz Database (umożliwiający bezpośredni dostęp do tabel tymczasowych). Jak dotąd zintegrowano go pomyślnie ze znanymi na całym świecie systemami ERP, m.in. SAP, Navision oraz Oracle, a także z wieloma innymi rozwiązaniami tego typu stosowanymi lokalnie lub regionalnie.

Visual Warehouse Designer

Narzędzie to stanowi część projektową opisanego wcześniej modułu Visual Warehouse Manager. Za jego pomocą upoważnieni pracownicy mogą projektować, a w dalszej kolejności również aktualizować i modyfikować topologię różnych obszarów magazynu i systemów magazynowania.

Software Development Enabler

Moduł ten umożliwia wykorzystanie technologii Microsoft DOT NET i skryptów SQL w celu rozszerzenia funkcjonalności systemu za pomocą mechanizmu software exit. Dotyczy to zarówno klientów Windows, jak i urządzeń wykorzystujących technologię RF.

RF Menu Designer

Za pomocą tego narzędzia konsultanci mogą dopasowywać menu terminali radiowych do konkretnych wymagań klienta.

Custom Reports Builder

Moduł ten umożliwia tworzenie dostosowanych do indywidualnych potrzeb raportów w oparciu o platformę Crystal Reports.

Windows Form Designer

To zaawansowane narzędzie, za pomocą którego można tworzyć własne aplikacje okienkowe dla platformy LVS, zaspokajające specjalne potrzeby klientów.

Copyright © 2014. Mantis Polska Sp. z o.o. All rights reserved.  ::  kariera  ::  polityka prywatności  ::  created by ma5t. International / EnglishPoland / Polish