Profil Firmy   ::   Kontakt
Architektura Rdzenia Systemu – Technologia

Rdzeń systemu LVS to infrastruktura oprogramowania, która obejmuje określenie danych logistycznych, takich jak atrybuty artykułów / zapasów / odbioru / zamówień, jednostki miary, jednostki magazynowe i ich hierarchia, zasoby (pracownicy, wózki widłowe, terminale radiowe, maszyny itd.), hierarchia lokalizacji magazynowych, interfejs użytkownika, prawa dostępu i mechanizmy zabezpieczeń oraz zarządzanie tymi danymi. W szczególności system obejmuje:

Domena, Topologia i System Magazynowania Platformy LVS

Platforma LVS zapewnia ujednoliconą, centralną obsługę wielu lokalizacji (centrów dystrybucyjnych, zakładów produkcyjnych itd.) w ramach jednej domeny LVS.

Centrum dystrybucyjne składa się z jednego lub kilku budynków, jednostek operacyjnych i stref. Do nich z kolei należą lokalizacje magazynowe definiowane za pomocą systemu regałów i lokalizacji przestrzennej (korytarz / kolumna / poziom / głębokość itd.).

Platforma obsługuje też różne systemy magazynowania (np. ustawianie jednostek magazynowych tyłem do siebie, systemy kompaktowe, składowanie w blokach lub pojemnikach itd.) i warunki przechowywania towarów, np. temperaturę i wilgotność. Jednocześnie umożliwia kalkulację pojemności danej lokalizacji magazynowej i zarządzanie nią.

Inteligentny System Atrybutów Logistycznych w Rozwiązaniu LVS

 • Obsługa nieograniczonej liczby zdefiniowanych przez użytkownika atrybutów artykułów przypisanych do danego artykułu (Item Attributes - atrybuty artykułów), takich jak kategoria, podkategoria, kontrola temperatury itp.
 • Kontrola i śledzenie nieograniczonej liczby zdefiniowanych przez użytkownika atrybutów zapasów przypisanych do danego artykułu (Stock Attributes - atrybuty zapasów), takich jak data ważności, data importu, kolor, styl, rozmiar, etykieta promocyjna czy rodzaj obicia.
 • Zarządzanie numerami serii, partii i wersji artykułów oraz ich śledzenie.
 • Obsługa wielu innych typów atrybutów, takich jak atrybuty związane z odbiorem, zamówieniem i klientem.

Zarządzanie Zapasami i ich Kontrola

 • Obsługa nieograniczonej liczby hierarchii typów jednostek magazynowych (kontenery, palety, kartony, kartony wewnętrzne, sztuki itp.).
 • Obsługa wielu jednostek miary (sztuka, m, m2, kg itp.).
 • Możliwość przypisania wielu kodów kresowych do danego produktu i obsługa wszystkich popularnych standardów kodów kresowych.
 • Obsługa palet jednorodnych i mieszanych.
 • Możliwość przypisania zapasów do określonych wcześniej procesów, takich jak kompletowanie zamówienia, zmiana ceny czy złomowanie.
 • Zarządzanie zapasami na wyższym poziomie, aby umożliwić elastyczne przydzielanie (ang. soft allocating) towarów do zamówień klientów.

Struktura Trójwarstwowa

Platforma LVS opiera się na strukturze trójwarstwowej (złożonej z warstwy interfejsu użytkownika, warstwy merytorycznej i warstwy dostępu do danych):

Warstwa interfejsu użytkownika (systemy RF i Windows oraz narzędzia internetowe)

Stacje robocze wyposażone w system Windows, terminale radiowe (RF), przeglądarki internetowe i rozwiązania oparte na technologiach Pick-to-Light i Put-to-Light to podstawowe interfejsy użytkownika obsługiwane przez platformę LVS w zależności od obszaru zastosowania lub użytkownika.

Warstwa merytoryczna

Została stworzona jako wielowątkowy proces macierzysty w systemie Windows 200x i jest zoptymalizowana pod kątem środowiska serwera firmy Microsoft w wersjach 200x.

Warstwa dostępu do danych

Platforma LVS w równym stopniu obsługuje dwa najpopularniejsze systemy zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS):

 • Microsoft SQL (w wersji 2000 lub nowszej)
 • Oracle (w wersji 9i lub nowszej)

Zagadnienia Technologiczne

 • Aktualna, trzecia generacja platformy LVS (LV-III) opiera się w 100% na technologii Microsoft DOT NET, wykorzystując najnowsze podejście obiektowe.
 • Oprogramowanie to stworzono od podstaw pod kątem wspomagania wszystkich wymagających procesów logistycznych w czasie rzeczywistym i obsługi transakcji o wysokiej wartości (w średnich i dużych przedsiębiorstwach dysponujących licznymi lokalizacjami).
 • System ten jest wysoce adaptowalny i opiera się na najnowszych regułach biznesu oraz technikach przewidywania rozwoju sytuacji.
 • Platforma ma doskonały mechanizm personalizacji, co sprawia, że interfejs użytkownika jest bardzo łatwy w obsłudze.
 • Oprogramowanie jest wielojęzyczne w pełnym znaczeniu tego słowa - pozwala każdemu użytkownikowi nie tylko na korzystanie z aplikacji w jego własnym języku, ale także na wprowadzanie kluczowych danych (takich jak opisy artykułów itp.) w dowolnej wersji językowej. Dzięki temu można wykorzystywać inny zestaw języków wewnątrz, a inny na zewnątrz przedsiębiorstwa (np. na etykietach i w dokumentach transportowych).
 • Platformę wyposażono w zaawansowany mechanizm autoryzacji i kontroli dostępu, który obejmuje wszystkie obszary zastosowania.
 • LVS to system otwarty, dlatego bez problemu można go zintegrować z rozwiązaniami innych producentów, takimi jak oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów, wysyłania wiadomości / faksów i archiwizacji elektronicznej. Wchodzący w skład pakietu LVS Control Center moduł Operational Alerts już teraz współpracuje z serwerem MS Exchange i serwerem faksów, przekazując im istotne ostrzeżenia. Systemy do zarządzania obiegiem dokumentów można natomiast wykorzystać do kontrolowanej eskalacji tych ostrzeżeń lub w innych celach. Warto zauważyć, że dane systemu LVS, takie jak dziennik transakcji oraz dane z modułów LVS Billing, LVS SCI i innych, są zwykle przechowywane poza pracującą platformą LVS zgodnie z systemami / strategiami archiwizacji obowiązującymi w przedsiębiorstwach klientów firmy Mantis (np. na dyskach magnetycznych w serwerach nieprodukcyjnych, w postaci bibliotek dysków DVD-ROM itp.).
 • Platforma LVS tworzy szczegółowy dziennik transakcji, który można wykorzystać podczas audytów. Oprócz tego istnieją dodatkowe dzienniki (przestrzenie danych), np. dzienniki tworzone przez narzędzia LVS Billing i LVS SCI. Zawierają one wszelkie informacje, które klient zdecyduje się przechowywać z myślą o audytach, bilingu, analizie danych biznesowych czy jakichkolwiek innych zastosowaniach.

RF Manager

RF Manager to wyjątkowe oprogramowanie zoptymalizowane przez firmę Mantis specjalnie pod kątem pracy w środowisku serwera Microsoft 200x. Odpowiada za całą komunikację między aplikacjami wchodzącymi w skład platformy Logistics Vision a terminalami radiowymi. Tworzy wielowątkowy proces macierzysty w systemie Windows 200x, który obsługuje wszystkie urządzenia najważniejszych producentów rozwiązań RF i modele zgodne z protokołami TCP/IP i Telnet. Narzędzie RF Manager optymalizuje interakcję systemu Logistics Vision z terminalami radiowymi, umożliwiając obsługę bardzo dużej liczby terminali, a zarazem zapewniając doskonały czas reakcji. Moduł ten pozwala też na inicjalizację drukowania etykiet z kodami kreskowymi z wykorzystaniem technologii RF.

Transaction Broadcasting Engine

Mechanizm Transaction Broadcasting Engine (TBE) odpowiada za przesyłanie informacji o czynnościach realizowanych za pomocą terminali radiowych (np. skanowania) do aplikacji użytkownika lub administratora w czasie rzeczywistym. Umożliwia to bieżącą aktualizację modułów platformy LVS/Control Center (VWM, WFS itd.), a przy tym nie obciąża systemu (co ma miejsce, gdy podobne narzędzia odświeżają swoje dane poprzez zapytania do bazy danych).

Barcode Printer Manager

Menedżer drukowania kodów kresowych to stworzone przez firmę Mantis standardowe oprogramowanie zawarte w pakiecie LVS. Umożliwia ono drukowanie etykiet z kodami kreskowymi wykorzystywanymi w wielu procesach magazynowych oraz zarządzanie nimi. Obsługuje wszystkie popularne standardy kodów kreskowych i drukarki etykiet najważniejszych producentów, takich jak Zebra i Datamax. Współpracuje też ze standardowymi drukarkami laserowymi.

Barcode Label Designer

To łatwe w użyciu narzędzie, które umożliwia projektowanie etykiet z kodami kreskowymi. Obsługuje wszystkie popularne standardy kodów kreskowych i drukarki etykiet najważniejszych producentów. Dotyczy to urządzeń wykorzystujących technologię zarówno druku termotransferowego, jak i laserowego.

Copyright © 2014. Mantis Polska Sp. z o.o. All rights reserved.  ::  kariera  ::  polityka prywatności  ::  created by ma5t. International / EnglishPoland / Polish