Profil Firmy   ::   Kontakt
Container Terminal Vision

Firma Mantis stworzyła wyspecjalizowane rozwiązanie do zarządzania terminalami kontenerowymi, które jest zintegrowane ze sprawdzoną i mającą szerokie zastosowanie platformą LVS. Container Terminal Vision (CTV) to zaawansowany system informatyczny, który zarządza i optymalizuje procesy oraz zasoby terminala kontenerowego (dla statków, samochodów i pociągów) wliczając w to również bramy, place kontenerowe, sprzęt do obsługi kontenerów, pojazdy i zasoby ludzkie.

Pakiet Logistics Vision oferuje również w pełni zintegrowany system Gate Management System (GMS), który uzupełnia i rozszerza funkcjonalność Container Terminal Vision, dostarczając kompleksowe rozwiązania, które zaspokajają potrzeby nowoczesnego terminala kontenerowego.

Zastosowanie rozwiązań CTV oraz GMS pozwala przedsiębiorstwom na zarządzanie terminalami kontenerowymi oraz poprawę ich konkurencyjności poprzez redukcję kosztów operacyjnych, jednocześnie zwiększając poziom obsługi klienta.

Platforma LVS zapewnia obsługę wszystkich operacji na trasie port i/lub terminal kolejowy, wliczając w to również Container Terminal, CFS, General Cargo & Bulk Hub, Car & Ro/Ro Terminal, Industrial & Free Zone Area i 3rd Party Logistics, w ten sposób zamienia zwykły terminal w zaawansowane, wielozadaniowe centrum logistyczne.

Container Terminal Management

System Container Terminal Vision (CTV) pozwala zarządzać placem kontenerowym obsługując wszystkie procesy przyjęcia i wydania kontenerów. Podczas przyjęcia kontenera (ze statku, pociągu lub samochodu), system CTV wybiera miejsce do przechowywania kontenera w oparciu o szereg kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika. Następnie pracownik przy użyciu terminala radiowego oraz specjalistycznego sprzętu, dokonuje przetranspotowania kontenera i umieszcza go w odpowiednim miejscu. Podczas procesu wyjścia system CTV identyfikuje prawidłowy kontener, który następnie jest przygotowywany do wydania.

Specjalnie zaprojektowane sieci oraz bezprzewodowe terminale radiowe są używane do zbierania danych, a także umożliwiają systemowi CTV ich gromadzenie oraz zarządzanie urządzeniami transportowymi, ciężarówkami i personelem w czasie rzeczywistym.

Gate Management System

Gate Management System (GMS) zarządza i automatyzuje procesy związane z obsługą bram w terminalach kontenerowych. GMS obsługuje obszary wymagające zwiększonego bezpieczeństwa, takie jak porty i strefy wolnocłowe. System ten kompleksowo kontroluje i rejestruje wszystkie zdarzenia związane z wejściem lub wyjściem z poszczególnych stref jakiegokolwiek obiektu takie jak: środki transportu (samochody ciężarowe, statki i pociągi) pojazdy dostawców, pojazdy prywatne, pracownicy, goście, prace konserwacyjne, obejmujące w jednym systemie bezpieczeństwo, zasoby ludzkie, urządzenia techniczne (kamery, systemy inteligentnych kart, sygnalizacja świetlna, czujniki itp.).

Głównym celem systemu GMS jest rejestrowanie wszystkich zdarzeń mających miejsce wewnątrz, jak i poza strefą wolnocłową, które będą zrealizowane poprzez transport drogowy, kolejowy oraz/lub transport wodny. Każdy obiekt poruszający się wewnątrz oraz poza strefą wolnocłową jest oddzielnie rejestrowany w systemie z maksymalnie szczegółowymi wymaganymi informacjami. Dodatkowo, informacje dla celów rozliczeniowych uwzględniają przepływ wszystkich obiektów oraz usług świadczonych na rzecz firm działających w obszarze wolnocłowym strefy przemysłowej, w tym pojazdów, pociągów, statków, przewozów ładunków i wreszcie informacji dotyczących kwestii bezpieczeństwa.

Container Freight Station

Container Freight Station (CFS) jest obsługiwany przez zaawansowane funkcje logistyczne systemu LVS, które nie tylko umożliwiają automatyzację typowych czynności CFS, ale także rozszerzają CFS do zapewnienia pełnej obsługi firm 3PL.

Container Terminal Billing

Nowoczesny terminal kontenerowy oferuje bogaty wachlarz usług, który wymaga rozbudowanego systemu rozliczeniowego. Container Terminal Billing (CTB) to moduł, który generuje szczegółowe raporty rozliczeniowe i odpowiednie faktury dotyczące wszystkich działań w obrębie terminala kontenerowego.

Visual Container Terminal Manager

Moduł ten jest nowoczesnym narzędziem, który pozwala na wizualne monitorowanie w czasie rzeczywistym położenia, stanu i przepływu kontenerów przez plac kontenerowy.

Workforce Supervisor

Workforce Supervisor (WS) to łatwe w obsłudze graficzne narzędzie, za pomocą którego kierownictwo terminala kontenerowego może monitorować czynności użytkowników terminali radiowych i komunikować się z nimi w czasie rzeczywistym niezależnie od ich lokalizacji (kierownik jest w stanie kontrolować użytkowników systemów RF, którzy znajdują się w innych - mniej lub bardziej odległych - lokalizacjach).

Web Track & Trace

Narzędzie to umożliwia upoważnionym użytkownikom dostęp poprzez przeglądarkę internetową do kluczowych aktualnych danych systemu (takich jak np. stan kontenerów etc.).

Zrealizowane projekty

Akarport jest firmą, która zarządza i obsługuje port Astakos - Navipe położony na zachodnim wybrzeżu Grecji. Strategiczne położenie tego właśnie portu w pobliżu międzynarodowych szlaków morskich sprawia, że jest on bramą dla ruchu między krajami Unii Europejskiej i Wschodu, a także między Adriatykiem, Bałkanami i obszarami wokół Morza Czarnego.

LVS, wraz z nowym zintegrowanym systemem Container Terminal Vision, wspiera wszystkie działania Akarport, w tym między innymi Container Terminal i CFS, General Cargo & Bulk Hub, Car & Ro-Ro Terminal, Industrial & Free Zone Area, 3rd Party Logistics, etc. Zaletą rozwiązania Mantis jest to, że na jednej platformie (LVS) obsługuje wszystkie operacje portu, dzięki czemu Akarport stał się jednym z najbardziej zaawansowanych portów i centrum logistycznym.

Copyright © 2014. Mantis Polska Sp. z o.o. All rights reserved.  ::  kariera  ::  polityka prywatności  ::  created by ma5t. International / EnglishPoland / Polish