Profil Firmy   ::   Kontakt
Control Center

Control Center to zestaw narzędzi pozwalający na centralne monitorowanie i kontrolowanie w czasie rzeczywistym działań jednego lub wielu centrów dystrybucji jednocześnie.

Task Manager

Task Manager to zaawansowane narzędzie, które znacznie upraszcza zarządzanie procesami magazynowymi (takimi jak kompletowanie, rozmieszczanie towarów w magazynie, uzupełnianie zapasów itp.).

Operational Alerts

Moduł ten opiera się na mechanizmie o nazwie Event & Alert, służącym do rejestracji zdarzeń i wysyłania ostrzeżeń, który wchodzi w skład głównego systemu. Dzięki niemu użytkownicy mogą określić, które ostrzeżenia operacyjne interesują ich najbardziej, a także zdefiniować sposób wysyłania powiadomień przez system (poczta elektroniczna, wyskakująca wiadomość itp.).

Visual Warehouse Manager

Visual Warehouse Manager (VWM, dawniej Visual Stock Locator) to nowoczesne graficzne narzędzie do monitorowania magazynu. VWM znacznie upraszcza codzienne procesy magazynowe, zapewniając przegląd statusu i przesunięć zapasów między różnymi obszarami magazynu i systemami magazynowania w czasie rzeczywistym. Do kluczowych funkcji modułu VWM należy:

  • topograficzna reprezentacja lokalizacji magazynowych i obszarów operacyjnych w centrum dystrybucyjnym;
  • widok centrum dystrybucyjnego z możliwością wielokrotnego powiększenia aż po szczegółowe informacje o zapasach;
  • wizualizacja szczegółów związanych z procesami w czasie rzeczywistym;
  • zaawansowana funkcja lokalizacji zapasów zapewniająca wizualizacje wyników wyszukiwania na planie magazynu.

Work Force Supervisor

Work Force Supervisor (WFS) to łatwe w obsłudze graficzne narzędzie, za pomocą którego kierownictwo magazynu może monitorować czynności użytkowników terminali radiowych i komunikować się z nimi w czasie rzeczywistym niezależnie od ich lokalizacji (kierownik magazynu jest w stanie kontrolować użytkowników systemów RF, którzy znajdują się w innych - mniej lub bardziej odległych - budynkach / ośrodkach). Oprócz monitoringu wyspecjalizowani kierownicy magazynów mogą za pomocą narzędzi WFS na bieżąco wspierać i szkolić użytkowników terminali radiowych. Do najważniejszych funkcji modułu należy:

  • dostęp do widoku ekranu urządzenia RF danego użytkownika w czasie rzeczywistym;
  • możliwość jednoczesnego monitorowania jednego lub większej liczby użytkowników terminali radiowych;
  • możliwość jednoczesnego przesyłania wiadomości do jednego lub większej liczby użytkowników terminali radiowych;
  • odbieranie wiadomości od użytkownika posługującego się urządzeniem RF;
  • możliwość zatrzymania pracy urządzenia RF (zakończenie procesu).
Copyright © 2014. Mantis Polska Sp. z o.o. All rights reserved.  ::  kariera  ::  polityka prywatności  ::  created by ma5t. International / EnglishPoland / Polish