Profil Firmy   ::   Kontakt
Inventory Vision

Inventory Vision jest to część pakietu Logistics Vision Suite odpowiedzialna za planowanie łańcucha dostaw. Rozwiązanie to pozwala przedsiębiorstwom osiągnąć i utrzymać obsługę klienta na pożądanym poziomie, przy najniższym możliwym koszcie magazynowania, dzięki prognozowaniu popytu i zoptymalizowaniu uzupełniania zapasów. System opiera się na algorytmach prognozowania popytu i planowania uzupełnień zapasów, które oferuje oprogramowanie Syncron Demand Forecasting and Replenishment Planning (Syncron).

Demand Forecasting

Sercem systemu Inventory Vision jest zaawansowane narzędzie do zarządzania o nazwie Demand Forecasting, które umożliwia tworzenie dokładnych prognoz. Steruje ono systemem i udostępnia szereg specjalnych funkcji, dzięki którym użytkownicy są w stanie wykrywać zmiany popytu i odpowiednio na nie reagować. Do najważniejszych funkcji tego narzędzia należą:

  • podstawowe obliczenia i rozkład prognoz na czynniki pierwsze,
  • analiza okresów prognoz i korygowanie przewidywań,
  • wahania sezonowe,
  • jednorazowe trendy (określanie udziału procentowego).

Replenishment Planning

Skuteczne zarządzanie zapasami ma kluczowe znaczenie w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku. Zbyt niski poziom zapasów może spowodować niską jakość obsługi klienta i w konsekwencji utratę udziałów w rynku i ugruntowanej pozycji. Zbyt duże zapasy oznaczają z kolei mało wydajne wykorzystanie kapitału obrotowego i mogą doprowadzić do starzenia się zapasów. Narzędzie Replenishment Planning (RP) gwarantuje, że zapasy są utrzymywane powyżej minimalnego i poniżej maksymalnego poziomu.

Skuteczne planowanie perspektywiczne wymaga nie tylko aktualnych danych, ale również dokładnego wglądu w przyszłą sytuację. Należy przy tym pamiętać, że choć prognozy spodziewanego popytu mają kluczowe znaczenie dla planowania zapasów, jednak nie uwzględniają one ograniczeń związanych z zaopatrzeniem.

System RP obejmuje dwa narzędzia do zarządzania zapasami:

Moduł Stock Replenishment, który obsługuje bieżącą realizację pojedynczych zleceń uzupełniania zapasów oraz moduł Order Scheduling, który przewiduje wielkość przyszłych zamówień i oferuje dzięki temu narzędzie planistyczne wspomagające proces uzupełniania zapasów.

Modelowanie i symulacja

Simulator to narzędzie, które umożliwia użytkownikom testowanie wpływu wszelkich decyzji biznesowych przed ich wdrożeniem. Udostępnia funkcje modelowania i symulacji.

Rozwiązanie do modelowania obejmuje wszystkie moduły systemu RP w trybie modelowania. Uruchamiane jest na stacji roboczej, która może korzystać z kopii lub podzbiorów danych rzeczywistych. Narzędzie obsługuje też modelowanie inwestycji kapitałowych, co pozwala określić, jakie inwestycje w zapasy są niezbędne do realizacji różnych scenariuszy. Jest to możliwe zarówno na poziomie ogólnym, jak i na poziomie uwzględniającym szczegółowe informacje o konkretnych produktach. Taka obiektywna ocena potencjalnych strategii może przyspieszyć proces podejmowania decyzji, a także zmniejszyć niepewność związaną z przyszłym rozwojem sytuacji firmy.

Moduł oferuje specjalne funkcje, które są w stanie symulować zarówno prognozowanie, jak i stan zapasów w dowolnym okresie. Narzędzia te pracują w trybie kompresji czasowej, co pozwala użytkownikom porównać wpływ danego scenariusza z danymi archiwalnymi. System udostępnia też rozwiązania do oceny strategii uzupełnień i przeprowadzania analiz Pareto.

Executive Information System

To inteligentne narzędzie do generowania zapytań (IQ), które pozwala w prosty sposób tworzyć wszelkie możliwe raporty czerpiące dane ze wszystkich modułów systemu Inventory Vision. Raporty można wydrukować, wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego lub zwykłego pliku tekstowego. Można je też opublikować w formacie HTML. W efekcie użytkownicy uzyskują łatwy dostęp do cennych informacji, co z kolei umożliwia im podejmowanie szybkich, lecz przemyślanych decyzji.

Copyright © 2014. Mantis Polska Sp. z o.o. All rights reserved.  ::  kariera  ::  polityka prywatności  ::  created by ma5t. International / EnglishPoland / Polish