Profil Firmy   ::   Kontakt
Warunki Korzystania z Serwisu

Usługi i dane są własnością firmy Mantis S.A. i są one udostępniane użytkownikom strony tylko do użytku osobistego. Ich wykorzystanie dla celów komercyjnych jest zabronione, chyba że istnieje pisemne upoważnienie wydane przez Mantis.

Co więcej, bez pisemnej zgody nie wolno:

  • Rozpowszechniać treści strony,
  • Tworzyć baz danych z systematycznym dostepem do strony Mantis,
  • Uzywać danych indywidualnych, jeśli nie jest określone, że strona Mantis jest ich źródłem.

Firma Mantis nie ponosi odpowiedzialności za treść innych stron zewnętrznych, które są dostępne poprzez zewnętrzne linki na stronie Mantis.

Polityka Bezpieczeństwa

Ochrona Danych Osobowych

Dla usług, gdzie wymagana jest rejestracja użytkownika, niektóre dane osobowe są przechowywane w systemie, np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, itp. Dane te wykorzystywane są tylko do efektywnego korzystania z usług witryny Mantis, oraz do elektronicznej wymiany informacji pomiędzy Mantis i użytkownikiem, pod warunkiem, że użytkownik zadeklarował swoje preferencje. Firma Mantis zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych i ich niewykorzystywania do celów innych, z wyjątkiem tych, które zostały opisane powyżej.

Copyright © 2014. Mantis Polska Sp. z o.o. All rights reserved.  ::  kariera  ::  polityka prywatności  ::  created by ma5t. International / EnglishPoland / Polish