Profil Firmy   ::   Kontakt
Traceability

System Traceability obsługuje śledzenie i identyfikowanie towarów przychodzących i wychodzących oraz wewnętrzne śledzenie partii. Zapewnia uzyskanie raportu nawet ze 100-procentową dokładnością zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

Zarządzanie Śledzeniem Towarów Przychodzących i Wychodzących

Długie doświadczenie firmy Mantis w zakresie identyfikowania i śledzenia produktów wynika z dużej liczby obsługiwanych przez nas klientów pracujących w branży spożywczej i zajmujących się dobrami szybko zbywalnymi, których działalność w obrębie UE podlega ściśle określonym standardom. Wiedza w tej dziedzinie zdobyta podczas opracowywania rozwiązań Quality Vision i Plant Vision (zgodnych z niezwykle surowymi standardami dotyczącymi identyfikacji, śledzenia i zapewniania jakości produktów) pozwoliła firmie Mantis włączyć te procesy w typowe operacje centrów dystrybucyjnych.

Dzięki temu platforma LVS obejmuje pełen zestaw funkcji, które pozwalają śledzić i identyfikować towary przychodzące i wychodzące. W połączeniu z funkcją wewnętrznego śledzenia partii (w produkcyjnym obszarze centrum dystrybucyjnego) moduł zapewnia pełne śledzenie partii - od przyjęcia towarów aż po ich dostawę do klienta.

System wyposażono też w specjalne narzędzie umożliwiające sporządzanie raportów. Raporty mogą mieć nawet 100-procentową dokładność w zależności od poziomu szczegółowości, jaki klient wybierze dla procesów magazynowych.

Lot Genealogy

Funkcja sporządzania historii partii zapewnia wewnętrzne śledzenie poszczególnych partii, w produkcyjnym obszarze centrum dystrybucyjnego. Wspomaga moduł Warehouse Production wchodzący w skład podsystemu LVS Logistics Value.

Copyright © 2014. Mantis Polska Sp. z o.o. All rights reserved.  ::  kariera  ::  polityka prywatności  ::  created by ma5t. International / EnglishPoland / Polish