Profil Firmy   ::   Kontakt
Trade Partner Management

Trade Partner Management to aplikacja internetowa pozwalająca partnerom handlowym wykorzystującym przeglądarkę internetową na dostęp do takich informacji jak stan zapasów, ich charakterystyka, status zamówienia, a także na wysyłanie zamówień i powiadomień o wysyłce.

Web Track & Trace

Narzędzie to umożliwia upoważnionym użytkownikom dostęp poprzez przeglądarkę internetową do kluczowych aktualnych danych systemu zarządzania magazynem (WV), takich jak:

  • stan zapasów w magazynie (wraz z powiązanymi atrybutami zapasów),
  • status zamówień (w toku, skompletowane, załadowane itp.).

Funkcje tego typu są niezbędne dla firm świadczących usługi logistyczne, a także w codziennym działaniu centrów dystrybucyjnych, które korzystają z Internetu.

Web Order

To zaawansowana aplikacja internetowa umożliwiająca upoważnionym użytkownikom składanie skomplikowanych zamówień (Sales Orders - SO) za pomocą przeglądarki internetowej.

Użytkownicy mogą wprowadzać zamówienia interaktywnie (do elektronicznego koszyka zamówień). Nie ma przy tym znaczenia, czy są to pracownicy znajdujący się w biurze czy użytkownicy mobilni, np. przedstawiciele handlowi odwiedzający klientów (pod warunkiem, że mają dostęp do Internetu).

Moduł Web Order zaprojektowano z myślą o efektywnej obsłudze bardzo wielu artykułów (jednostek SKU), co jest nieodzowne w działaniu detalistów, dystrybutorów części zamiennych itp.

Web ASN

Za pomocą przeglądarki internetowej możliwe jest przesyłanie wstępnych powiadomień o wysyłce (Advanced Shipping Notice - ASN) do systemu LVS.

Funkcja ta jest niezbędna dla firm świadczących usługi logistyczne, a także w codziennym działaniu centrów dystrybucyjnych współpracujących z dostawcami, którzy nie są w stanie przesyłać wstępnych powiadomień o wysyłce za pomocą narzędzi elektronicznej wymiany danych (EDI).

Web Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR)

To internetowy moduł rozwiązania Inventory Vision, który umożliwia upoważnionym użytkownikom znajdującym się w różnych lokalizacjach - takich jak centrala, biura regionalne, centra dystrybucyjne i punkty sprzedaży detalicznej - udział w procesie tworzenia prognoz i uzupełniania zapasów.

Copyright © 2014. Mantis Polska Sp. z o.o. All rights reserved.  ::  kariera  ::  polityka prywatności  ::  created by ma5t. International / EnglishPoland / Polish