Logistyka jest jednym z najbardziej konkurencyjnych sektorów, gdzie codzienne zmiany i rozwój zmuszają do stałego koncentrowania uwagi i natychmiastowej odpowiedzi na wyzwania jakie niesie ze sobą prowadzenie przedsiębiorstwa. Aby firma mogła sprostać tym wyzwaniom jej system logistyczny musi być wysoce adaptowalny, umożliwiając dokonywanie wymaganych zmian i korekt przez wyszkolony personel firmy.

System WMS Logistics Vision™ jest jednym z najbardziej adaptowalnych systemów informatycznych na świecie. Posiada silny zestaw narzędzi przystosowawczych, pozwalający firmom na stopniowe budowanie własnego informatycznego systemu dla logistyki, wspomaganego przez LVS. Najważniejsze cechy i narzędzia wyróżniające pakiet Logistics Vision Suite na tle konkurencji, a także  pozwalające na utrzymanie przewagi konkurencyjnej to:

 1. Elastyczność dzięki filozofii dynamicznie przypisywanych atrybutów do stanu, artykułu, kontrahenta, przyjęcia, wydania itd. nasz Klient uzyskuje niezależność od dostawcy systemu w przypadku potrzeby szybkiej zmiany przebiegu procesów. Zaawansowany użytkownik ma możliwość samodzielnej modyfikacji logiki procesów, tworzenia całkiem nowych funkcjonalności a także modyfikacji ekranów terminali przenośnych i PC-towych.
   
 2. Połączenie z automatyką magazynową – dzięki specjalistycznemu narzędziu informatycznemu Mantis integruje oprogramowanie WMS z automatyką. System LVS może obsługiwać m.in. układnice, regały automatyczne, sortownie, przenośniki automatyczne (rolki i windy) oraz innego rodzaju urządzenia i maszyny.
   
 3. Kreatory interfejsowe - moduł integracji z systemami zewnętrznymi Link Manager - daje 100% pewność łatwej integracji z każdym systemem. Aby umożliwić integrację z systemami informatycznymi takimi jak ERP czy CRM, firma Mantis opracowała moduł Logistics Link Manager. Ten specjalizowany moduł pozwala szybko skonfigurować interfejsy do wszystkich użytkowanych systemów informatycznych, po czym łatwo konserwować te interfejsy w przyszłości.
   
 4. E-commerce. Mantis wspiera procesy typowe dla biznesu e-commerce, takie jak zbiórka zagregowana (batch picking), zbiórka wielu zamówień jednocześnie (multiorder picking), sortowanie, obsługa zamówień na pojedyncze sztuki (tzw. „jedynek”), łączenie dystrybucji B2C i B2B (multichannel). Częścią rozwiązania dla e-commerce są ergonomiczne stacje pakownicze wykorzystujące ekrany dotykowe oraz obsługa wielu firm kurierskich.
   
 5. Obsługa wielu depozytorów (właścicieli towaru) pozwala na skuteczną pracę centrum dystrybucyjnego pracującego w modelu 3PL oraz precyzyjne rozliczanie kosztów. Jest to opcja interesująca także dla firm spoza branży logistycznej, które chcą zwiększyć efektywność kosztową swojej logistyki poprzez współpracę z innymi firmami w modelu outsorsingowym.
   
 6. Tekstowe terminale telnetowe – łatwość konfiguracji i modyfikacji (możliwość łatwego definiowania menu i procesów realizowanych na terminalach radiowych w plikach xml), niezawodność i szybkość działania, intuicyjna łatwość obsługi przez magazynierów. Technologia telnet pozwala na uruchamianie oprogramowania na wielu różnego rodzaju terminalach RF, niezależnie od systemu operacyjnego (Windows Mobile, Windows Embedded Handheld, Android).
   
 7. Współpraca z bazą danych Oracle lub MS SQL – Platforma LVS w równym stopniu obsługuje dwa najpopularniejsze systemy zarządzania relacyjną bazą danych: Microsoft SQL oraz Oracle.
   
 8. Aplikacja LVS wykorzystuje najnowszą dostępną technologię Microsoft .Net 4.x i wspiera środowiska 64-bitowe zarówno po stronie klienta jak i serwera.

  Wynikają z tego następujące korzyści:
   
  • znaczne zwiększenie skalowalności
  • wykorzystanie pełnej mocy obliczeniowej współczesnych serwerów
  • natywne wsparcie dla najnowszych platform Microsoft’owych
  • atrakcyjny nowy graficzny interfejs użytkownika na stacjach PC
    
 9. Narzędzie do projektowania układu magazynu Visual Warehouse Designer pozwala autoryzowanym administratorom na wstępne projektowanie, obsługę i modyfikowanie położenia i sąsiedztwa różnych obszarów magazynowych i systemów przechowywania. Visual Warehouse Manager jest to nowoczesne narzędzie wizualnego monitorowania pracy magazynu. VWM znacznie ułatwia codzienne operacje magazynowe, pozwalając na wizualny monitoring statusu wszystkich zapasów, ich przemieszczania się przez różne obszary magazynu oraz sposoby składowania w czasie rzeczywistym.
   
 10. Narzędzie do nadzoru zasobów ludzkich - podobnie jak narzędzia wizualizacji, narzędzia do nadzoru zasobów ludzkich są bardzo pomocne w dużych i/albo rozproszonych magazynach korzystających głównie z RF [*radio frequency]. Work Force Supervisor [WFS] narzędzie wizualne umożliwiające administratorom obserwację użytkowników RF oraz interaktywną komunikację z nimi w czasie rzeczywistym, bez względu na miejsce ich przebywania (tzn. kierownik magazynu może prowadzić monitoring użytkowników RF, którzy pracują w innym pomieszczeniu albo odległych budynkach/miejscach).

Korzyści z proponowanego rozwiązania

Każda firma musi przede wszystkim dążyć do wysokiej jakości obsługi swych klientów, optymalizując przy tym prowadzone operacje. Proponowane rozwiązanie może zapewnić  następujące korzyści:

 • W efekcie wdrożenia produktu posiadającego kilkaset wdrożeń na tym samym jądrze, uzyskamy stabilne i wydajne procesy magazynowe.
 • Wykorzystując zaawansowane możliwości systemu, będzie możliwe uelastycznienie procesów magazynowych oraz ścisłe dopasowanie do bieżących potrzeb, co zwiększy efektywność pracy magazynu i poziom obsługi klientów.
 • Uzyskamy minimalizację błędów na etapie przetwarzania zleceń, co ograniczy zwroty, reklamacje i związane z nimi wysokie koszty.
 • Znacznie zwiększona zostanie precyzja informacji o miejscu składowania każdego towaru (dokładna lokalizacja każdego towaru składowanego w magazynie będzie monitorowana w czasie rzeczywistym).
 • Jeśli zastosowane zostaną także techniki optymalizacji alokowania towarów oraz wykorzystane możliwości systemu w zakresie efektywnych scenariuszy pracy (np. multi order picking, cross-dock) , czas kompletacji i wysyłki towarów może zostać znacznie skrócony, co oznacza wzrost wydajności zatrudnionej siły roboczej i wzrost satysfakcji klientów.
 • Automatyzacja operacji magazynowych i dystrybucyjnych zmniejszy zależność firmy od doświadczenia pracowników. Nowi pracownicy będą mogli skutecznie pracować już po minimalnym przeszkoleniu.
 • Zwiększony zostanie stopień wykorzystania powierzchni magazynowych.   
 • Zoptymalizowana zostanie konsolidacja zleceń spływających z różnych źródeł.
 • Możliwe będzie zoptymalizowanie procesu pakowania i przygotowania wysyłek.
 • Dostępne staną się zaawansowane strategie uzupełniania zapasów (FIFO, FEFO, wymagania specjalnych klientów itd.) oraz realizacji zleceń (First Order-First Served, zlecenia zaległe, kody alternatywne).
 • Centrum dystrybucyjne będzie w sposób scentralizowany monitorowane i sterowane w czasie rzeczywistym.
 • Menedżerowie otrzymają wszelkie informacje (czasu rzeczywistego jak i off-line) niezbędne do planowania operacji logistycznych.
 • System będzie umożliwiał rozbudowę o informatyczną obsługę innych usług wnoszących wartość dodaną (montaż, przepakowywanie, inne podobne operacje).
 • System umożliwi rozwój biznesu poprzez możliwość obsługi nowych asortymentów towarów, firm zewnętrznych (tzw. depozytariuszy), wdrażanie nowych procesów, nowych interfejsów do systemów zewnętrznych itp.
 • System pozwoli na zatrudnianie osób posługujących się innymi językami niż polski.